Nem tudja már az Állam, hogyan lopja meg népet?

Tegnaptól (2013.06.26.) a kutya Magyarországon hivatalosan is gazdasági haszonállat, melynek tenyésztése csak gazdasági célú köztenyésztés keretében történhet. Nem csak a fajtatiszta eb , hanem úgy általában az eb.

cikk

Nálunk az ebtenyésztés minden mozzanatát a továbbiakban a Nemzeti Élelmiszerlánc- Biztonsági Hatóság ellenőrzi felügyeli.

Tehát Magyarország megteremtette a jogi környezetet, kutyák élelmiszer és prémtermelés célú tenyésztésére.
Európai Parlament és Tanács 1523/2007/EK rendelete tiltja a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalát, a Közösségbe történő behozatalát, illetve onnan történő kivitelét.
A magyar jogi szabályozás szerint viszont kutyát csak gazdasági haszonállatként enged tenyészteni , a NÉBIH felügyelete alatt. A tenyészállat, illetve szaporítóanyag kiviteléhez a tenyésztési hatóság által kiadott vagy hitelesített származási igazolás, szaporítóanyag esetében minőségigazolás is szükséges, azaz a kutyák úgy hagyhatják el az országot, ha törzskönyvüket a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hatóság hitelesíti.
Innentől fogva szabad a vásár, mehetnek ki Magyarországról a kutyák élőállatként és fejezhetik be a létüket, bármely olyan ország vágóhídján ahol a kutya élelmiszerként, vagy prémállatként hasznosulhat.

Az Ügyben az Európa Tanácshoz fordultam, mert jogi álláspontom szerint ezzel a jogi szabályozással Magyarország kiskaput nyitott kutyák élelmiszer és prémtermelés célú tenyésztésére.” (Dr.Pozsonyi Anikó)”

3.§ 7.Gazdasági cél: a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés, a prémtermelés, a sport- és szabadidős tevékenység céljára történő állat-, illetve állati eredetű termék-előállítás, -forgalmazás.
42. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a tenyészállat, illetve szaporítóanyag kiviteléhez a tenyésztési hatóság által kiadott vagy hitelesített származási igazolás, szaporítóanyag esetében minőségigazolás is szükséges.
„44. § (1) A tenyésztési hatóság eljárása során minden olyan helyen – ide értve az engedéllyel vagy tenyésztő
szervezeti elismeréssel nem rendelkező személyek vagy szervezetek tevékenységének helyét is – ellenőrzést
végezhet, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tenyésztenek, tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot
előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak, tenyésztési nyilvántartást vezetnek, illetve egyéb
állattenyésztési tevékenységet végeznek.
(2) A tenyésztési hatóság az ellenőrzés során az állatokkal kapcsolatos nyilvántartásokba betekinthet, az állatok
adatait, valamint a 18. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat bekérheti, megismerheti.”
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 1. § szerint „A törvény célja az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági felügyeletének megteremtésével:
b) az élelmiszerláncban a lehetséges kockázati tényezők számának csökkentése érdekében – figyelemmel a lakosság egészséges és biztonságos élelmiszerrel való ellátására – a helyi, illetve regionális kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés elősegítése;
Melléklet a 2008. évi XLVI. Törvényhez Fogalommeghatározások:
22. élelmiszerlánc-esemény: az élelmiszerláncban bekövetkező olyan e törvény hatálya alá tartozó esemény, mely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági intézkedését teszi szükségessé.

forrás: facebook

Megjegyzések:

megjegyzés

Powered by Facebook Comments

Ajánlott!

Szellemlány hangja egy sziklából? [Érdekes hangfelvétel]

Érdekes felvételre hívta fel figyelmünket az egyik kedves nézőnk, amelyben állítólag egy rejtélyes női hang …